Jaunumu arhīvs

LHEI zinātniskais asistents Juris Tunēns 24.-25. novembrī piedalās HELCOM zooplanktona ekspertu grupas sanāksmē. Sanāksmes darba kārtībā Baltijas jūras zooplanktona indikatoru apspriešana.

15.novembrī zinātniskais asistents Atis Labucis piedalījās pirmajā Eiropas Savienības programmas "Copernicus" jūrniecības novērojumu (Maritime Surveillance) lietotāju seminārā. "Copernicus" mērķis ir attīstīt informācijas pakalpojumus Eiropai, kas balstīti satelītu un in situ iegūtajos novērojumu datos. Vairāk par programmu www.copernicus.eu

24.novembrī Rīgā, viesnīcā "Astor Hotel" notiek LHEI organizētā Valsts pētījumu programmas "Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata izmaiņu ietekmē" otrā zinātniskā konference. Konferencei pieteikti 20 referāti. Vairāk par programmu www.vpp-evident.lv

LHEI vadošais pētnieks Juris Aigars piedalās projekta "Baltic Blue Growth" partneru sanāksmē, kas notiek 10.-11. novembrī, Stokholmā. Sanāksmē risināti jautājumi par projekta tuvākajiem uzdevumiem - vides monitoringu pie gliemeņu fermām un jaunu fermu, tai skaitā, Latvijas darbības uzsākšanu. Vairāk par projektu http://www.submariner-network.eu/index.php/projects/balticbluegrowth

LHEI pēcdoktorantūras grantu priekšatlases konkursā pētniecības pieteikuma gatavošanai izvirzīta pētniece Maija Viška

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe un LHEI pētniece Iveta Jurgensone no 7.-10. novembrim Tallinā piedalās HELCOM darba grupas STATE & CONSERVATION sanāksmē, lai apspriestu arī jūras vides indikatoru aktualitātes.

LHEI zinātniskās asistentes Ieva Bārda un Ieva Putna - Nīmane piedalās EUSBSR "Seed money facility" projekta CWPharma - Clear waters from pharmaceuticals sanāksmē, 16.-17.novembrī, Linčēpingā, Zviedrijā. Sanāksmes mērķis ir gatavot apjomīgu projekta pieteikumu iesniegšanai Baltijas jūras reģiona 2014.-2020.g. programmai. Projekts plānots, lai atbalstītu prioritāro kaitīgo vielu kontroli, ar uzsvaru uz farmaceitiskajām vielām, kā arī mazinātu šo vielu ietekmi uz Baltijas jūras ekosistēmu. Vairāk par projektu - http://seed.eusbsr.eu/index.php/funding-decision-4th-round/s98-cwpharma

Kopš 4.novembra Rīgas līcī un Baltijas jūrā LHEI darbinieki veic jūras vides novērojumus Nacionālā vides monitoringa ietvaros, sadarbībā ar NBS Jūras flotiles kuģi A-90 "Varonis". Reiss paredzēts līdz 9.novembrim.

2013.g. septembris

Aicinām uz semināru "Gauja abpus robežai: ceļā uz vienotu pārvaldību". Vairāk informācijas šeit.

14.12.12.

Projekta HIDROTOX noslēguma seminārs.

30.10.12.

Projekta GORWIND noslēguma pasākums Latvijā – politikas forums Rīgā.

25.09.12.

Institūts veicis izpētes darbus jūrā Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā paredzētajā naftas ogļūdeņražu ieguves vietā, slēdzot līgumu ar SIA Balin Energy.

15.07.12.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā tiek iesniegts Institūta sagatavotais Jūras vides sākumnovērtējums.

15.06.12. – 31.08.12.

Notiek plaši lauka darbi projektos MARMONI, GES-REG un Gauja-Koiva.

01.06.12.

Sagatavots institūta darbības 2011. gada pārskats.

24.04.12.

Institūta gada pilnsapulce, 2011. gada rezumējums.

01.03.12.

parakstīts sadarbības līgums par projekta "Meža un ūdens resursu valsts nozīmes pētījumu centra zinātnes infrastruktūras attīstība" realizāciju, īstenojot ERAF aktivitāti 2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība".

07.02.12.

Institūta pilnsapulce, zinātniskās darbības apskats 2006.-2011.g.

01.01.12.

Monitoringa ēna arī šogad. Noslēgts līgums par ūdeņu monitoringa programmas īstenošanu 2012.g.

31.12.11.

Institūta 2011.g. spilgtākie skaitļi:
- trīs darbinieces aizstāvējušas promocijas darbus un ieguvušas doktora grādus;
- institūta darbinieki iesaistīti 15 fundamentālo un lietišķo projektu izpildē;
- darbinieku skaits gada beigās sasniedzis 0,5 simtus.

01.11.11.

Sagatavots un Latvijas Zinātnes Padomē iesniegts Institūta darbības pašnovērtējuma ziņojums par 2006.-2011. gadu.

01.10.11.

Institūts gatavo Jūras vides sākumnovērtējumu, mājas lapā izveidota sadaļa sākumnovērtējuma publicēšanai.

01.08.11.

Institūtā uzsākts Igaunijas – Latvijas programmas projekts Gauja/Koiva.

01.07.11.

Institūtā uzsākts Centrālās Baltijas programmas projekts GES-REG.

02.05.11.

Sagatavots un pieejams Institūta 2010. gada darbības pārskats.

19.04.11.

Institūta gada pilnsapulce, 2010. gada rezumējums.

01.02.11.

LHEI noslēdzies konkurss uz direktora amatu. Izmaiņas institūtā vadībā.

16.11.10.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir uzsācis dalību projekta “Inovatīvas pieejas jūras bioloģiskās daudzveidības monitoringam un dabas vērtību aizsardzības stāvokļa novērtēšanai Baltijas jūrā”(projekta akronīms-MARMONI) īstenošanā.

Vairāk informācijas.

26.07.10.

Institūts 2010.g. augustā ogranizē IEEE/OES Baltic Symposuim "Integrated Oceanographic Observation Systems and Data Bases for Climate Change Research". Vairāk informācijas angliski šeit.

19.04.10.

Ir pievienots institūta 2009. gada pārskats.

19.04.10.

Sadaļā dokumenti pievienota informācija par Vides monitoringa programmu.

19.04.10.

Tiek izsludināts konkurss uz divām asistenta amata vietām.

16.03.10.

Sadaļā Projektu un grantu atskaites tika pievienota projekta "Virszemes ūdeņu ekoloģiskās klasifikācijas sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā prasībām" nobeiguma atskaite par 2009. gadu

12.03.10.

Sadaļā Vides stāvokļa pārskati tika pievienota atskaite par vides stāvokli Latvijas jūras ūdeņos 2009.g. augustā un atskaite par Baltijas jūras vides monitoringu Latvijā 2008.gadā

01.11.09.

Tika pievienotas jaunas publikācijas.

22.09.08.

Tika pievienots monitoringa atskaites par 2008. gadu.

31.02.08.

Tika pievienots Institūta nolikums.

30.08.07.

Tika pievienoti jaunie projekti un publikācijas.

10.04. - 13.04.07.

Starptautisku sanāksmju organizēšana:

Annual meeting of the ICES - IOC Working Group on Harmful Algal Bloom Dynamics
(10. 04 - 13. 04. 2007, Rīga, Latvija)

Sanāksmes organizatori - Latvijas Hidroekoloģijas Institūts (LHEI) Atbildīgā izpildītāja - LHEI Eksperimentālās hidrobioloģijas nodaļas vadītāja Dr. Maija Balode

Sanāksme organizēta ar Latvijas Vides Aizsardzības Fonda (LVAF) un Latvijas Hidroekoloģijas Institūta (LHEI) finansiālu atbalstu

Sīkāka informācija www.ices.dk/reports/OCC/2007/WGHABD07.pdf

12.04.07.

Ir pievienotas kartes Cd, Cu, Hg, Pb un Zn koncentrācijām Mytulis edulis audos, kopējai naftai sedimentos Papes teritorijā un Latvijas EEZ biotopu kartei saskaņā ar EUNIS klasifikāciju

28.02.07.

Papildināts partneru saraksts un pievienotas jaunas publikācijas

20.10.06.

Izaiņas cenu lapā

31.08.06.

Institūts maina savu nosaukumu uz "Latvijas Hidroekoloģijas Institūts".
Mainās arī mājaslapas adrese, tagad tā ir www.lhei.lv

01.04.05.

Institūts svinēja sava pastāvēšanas 10 gadu jubileju

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.