Jaunumi

6. novembrī Pērnavā norisināsies projekta GURINIMAS sektorālais seminārs ieinteresēto organizāciju pārstāvjiem, kurā tiks izskatīti projekta pašreizējie rezultāti un nākamajos posmos paveicamais. Semināra programmā iekļautas arī prezentācijas par modeli, ko izmanto slāpekļa un fosfora slodzes novērtēšanai no sateces baseina, par slāpekļa plūsmu analīzi starp ekonomikas sektoriem, cilvēkiem paredzēto patēriņu un dabas vidi Igaunijā, transporta sektora ietekmi uz NOx emisijām Baltijas jūras reģionā, vides apstākļu dinamiku un apstākļiem Rīgas līcī, balstoties uz Igaunijas jūras monitoringa rezultātiem un slāpekļa slodzes novērtējumu. No LHEI seminārā piedalīsies projekta koordinatore Solveiga Kadiķe.

Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieces Rita Poikāne un Maija Viška piedalās  starptautiskajā konferencē par jūras datiem un informācijas sistēmām (IMDIS), ko 5.-7. novembrī Barselonā organizē projekts SeaDataCloud. Maijai arī stenda referāta "Development of ecosystem-based maritime spatial planning decision support system for the marine protected areas designation process" prezentācija.  Vairāk par konferenci - https://imdis.seadatanet.org

Alojas, Krimuldas, Limbažu un Salacgrīvas novada laikrakstā "Auseklis" oktobra tematiskajā lapā publicēts raksts par mikroplastmasas pētījumiem jūrā, intervējot zinātnisko asistenti Ievu Putnu-Nīmani. 

Pielikumi:
Download this file (zini_sarga_cope_19X.pdf)zini_sarga_cope_19X.pdf[Viss raksts]2092 kB

Helsinku Komisijas darba grupas par monitoringu, novērtējumu un biotopu aizsardzību sanāksmē Kopenhāgenā 23.-26.oktobrī piedalās LHEI pētniece Iveta Jurgensone un vadošais pētnieks Juris Aigars. Iveta kā Fitoplanktona ekspertu grupas vadītāja informē par grupā paveikto, kā arī prezentē grupas darba turpinājuma pieteikumu 2020.-2022. gadam.

Lai sekmīgi turpinātu attīstīt mikroplastmasas piesārņojuma izpētes virzienu, LHEI pētnieces v.i. Inta Dimante-Deimantoviča un zinātniskā asistente Ieva Putna-Nīmane no 22. līdz 27. oktobrim piedalās mācību kursos Olborgas Universitātē mikroplastmasas sastāva analīzes metožu apgūšanai.

LHEI pirmo reizi piedalās starptautiskajā izstādē "Vide un Enerģija 2018" (http://www.bt1.lv/ee/) sadarbībā ar projektu Village Waters (https://www.villagewaters.eu/About_VillageWaters_500) Par notekūdeņu ietekmētiem un neietekmētiem jūras biotopiem 20. oktobrī plkst.11.00-13.00 stāstīs un rādīs vadošā pētniece Solvita Strāķe un pētniece Iveta Jurgensone.

Latvijas Hidroekoloģijas institūtā Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.2/17/I/002 “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Vides aizsardzības fonda administrāciju turpinās iekārtu piegāde jūras vides monitoringa kvalitātes uzlabošanai.

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 17. oktobrī piedalījās projekta Interreg EUROPE  projekta INVALIS (https://www.interregeurope.eu/invalis/) sanāksmē Jelgavā, kuru Zemgales plānošanas reģions rīkoja Latvijas  ieinteresētajām pusēm.  Savukārt 19. oktobrī S. Strāķe pārstāv LHEI Briselē, EK darba grupas par labu vides stāvokli jūrā - WG GES - sanāksmē.

LHEI zinātniskā asistente Ieva Putna-Nīmane ir ieguvusi stipendiju Eiropas klimata jautājumu inovāciju programmā EIT Climate-KIC un iespēju apgūt mikroplastmasas noteikšanas metodes Slovēnijas Nacionālajā bioloģijas institūtā 2018.g. septembrī-oktobrī - http://www.nib.si/eng   Lepojamies ar Ievu un zinām, ka iegūtās zināšanas palīdzēs mikroplastmasas izpētē Latvijas jūras ūdeņos!

Vairāk par programmu https://www.climate-kic.org/  un apakšprogrammu, kurā piedalās Ieva -  https://pioneers.climate-kic.org/

9. oktobrī Pērnavā notika Igaunijas - Latvijas programmas projekta GURINIMAS partneru sanāksmē, kurā tika apkopoti un salīdzināti abās valstīs iegūtie slāpekļa budžeta aprēķinu gala rezultātus visiem sektoriem.  Novērtēta arī datu nenoteiktība, saskaņoti krājumu un plūsmu apraksti un skaidrojumi, kā arī sākts veidot krājumu/plūsmu gala modelis. No LHEI sanāksmē piedalījās zinātniskā asistente Solveiga Kadiķe.

4. septembrī Irbes bākā zinātniskie asistenti Atis Labucis un Miks Papirtis, piedaloties Marko Talonem no Joint Research Centre, noņem fotometrus, kas veica mērījumus satelītdatu produktu atbalstam. Šajā īsajā mērījumu sezonā - no jūlija beigām līdz septembra sākumam - ir noskaidrots, ka Irbes bāka ir laba platforma mēriekārtu izvietošanai un arī transportēšanas jautājumi ir reāli atrisināmi. LHEI ir pateicīgs kolēģiem no JRC Isprā - Džuzepem Zibordi un Marko - par sadarbību!

Šī gada pirmais īstais rudens mēnesis oktobris LHEI iesācies ar izteiktu uzsvaru uz darbiem ārpus Latvijas. Pētniece Rita Poikāne 1. oktobrī Briselē piedalījās Eiropas Komisijas darba grupā par datu, informācijas un zināšanu apmaiņu Jūras stratēģijas pamatdirektīvas vajadzībām (WG DIKE). Vadošā pētniece Solvita Strāķe, pētniece Maija Viška un zinātniskā asistente Aurēlija Armoškaite 1.-3. oktobrī strādā projekta BONUS BASMATI partneru sanāksmē Helsinkos. Savukārt vadošā pētniece Ingrīda Puriņa un zinātniskā asistente Ieva Bārda 2.-5. oktobrī Borgholmā apgūst zināšanas projekta "Baltic Blue Growth" seminārā par gliemeņu fermu novērtēšanu Baltijas jūras reģionā.

 

Augusta laikā LHEI personāls papildinājies ar divām darbiniecēm, veikts liels lauka darbu apjoms sezonas reisā un ekspedīcijās. Mēneša pēdējā dekādē zinātniskā asistente Anete Fedorovska piedalījās Baltic Earth organizētajā vasaras skolā "Climate of the Baltic Sea region" (https://www.baltic-earth.eu/summerschool2018/index.html), gūstot noderīgu ieskatu klimata izmaiņu komplicētībā.

20. septembrī projekta "Smart Blue Regions" ietvaros ziņu aģentūrā LETA notika tiešraides diskusija par iespējamiem jūras piekrastes attīstības ceļu Rīgas plānošanas reģionā. Diskusijas dalībnieki pārstāvēja valsts pārvaldes, pašvaldību, tūrisma, augstākās izglītības, ostu darbības un zinātnes nozares, no LHEI piedalījās direktore Anda Ikauniece. Tiešraides ieraksts vērojams šeit - https://www.youtube.com/watch?v=eWF8VJ4nNeQ

Piektdien, 2018.gada 31.augustā, plkst.13.30 lidostas "Rīga" Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Biznesa informācijas centrā "Magnetic Latvia" (starp B un C termināli) notiks Latvijas zinātnes mēnesim veltīts izstādes "ZINĀT! TAS IR LATVIJAS DABĀ" atklāšanas pasākums. Mēneša garumā lidostas "Rīga" apmeklētājiem būs iespēja uzzināt par mūsdienu Latvijas zinātniekiem un viņu sasniegumiem. Priecājamies, ka viena no izstādes dalībniecēm ir LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe!

http://www.izm.gov.lv/…/2726-latvijas-zinatnes-kalendars-20…

https://youtu.be/b5VI73Ayq10

26.-27. septembrī projekta Baltic Blue Growth partneri tiekas sanāksmē, lai apzinātu paveicamo pēdējā projekta darba etapā; no LHEI piedalās vadošais pētnieks Juris Aigars. Pēdējā partneru sanāksme arī 26. septembrī projektam Smart Blue Regions (LHEI pārstāv direktore Anda Ikauniece), kurā viena no galvenajām tēmām ir gala konferences organizēšanas jautājumi. 

14. augustā tika pabeigti darbi apjomīgā vasaras sezonas reisā. Par spīti vējainajiem laika apstākļiem, 7.-14. augustā ar kuģi "Salme" (https://www.ttu.ee/institutes/department-of-marine-systems/laboratories-and-services-4/research-vessel-salme-4/) LHEI darbinieki veica gan jūras monitoringa novērojumus un paraugu ievākšanu, gan skābekļa apstākļu pētījumus Rīgas līcī un materiāla savākšanu piesārņotāju izpētei. Novērotas arī medūzas. 

Starptautiskās jūru pētījumu padomes (ICES) ik gadu rīkotā zinātniskā konference (Annual Science Conference - ASC) šogad 24.-27. septembrī notiek Hamburgā. LHEI zinātniskā asistente Māra Harju piedalās ar stenda referātu par svešajām bentosa dzīvnieku sugām Baltijas jūras ostās.  Vairāk par konferenci - http://www.ices.dk/news-and-events/asc/asc2018/Pages/default.aspx

Galvenais uzsvars jūlijā likts uz ekspedīcijām un lauka darbiem projektu „Zināšanu uzlabošana par jūras ekosistēmu, jūras vides stāvokli un to ietekmējošām slodzēm” un "Baltic Blue Growth" ietvaros. Veiksmīgi izdevusies arī misija Irbes bākā - sadarbībā ar Joint Research Centre tur uzstādīts AERONET fotometrs. Daži iemūžinātie momenti ilustrācijai

LHEI zinātniskais asistents Miks Papirtis kopš 18. septembra piedalās Vācijas augstākās izglītības un zinātnisko institūciju organizētajā vasaras skolā "Coastal Summer School 2018 “Coastal dynamics - consequences for coastal protection and ecology”", kura notiek Hidenzē salā un uz zinātniskā kuģa "Elisabeth Mann Borgese". Vasaras skola ilgst līdz 29. septembrim, programma tematiski plaša, ietverti arī praktiskie darbi - laba iesildīšanās Mikam pirms maģistra studiju turpināšanas! Vairāk par šīm mācībām - https://deutsche-kuestenforschung.de/coastal-summer-school-2018.html

16.-20. jūlijā Pori, Somijā, notiek Somijas gadskārtējais lielākais sarunu festivāls "Suomi Areena". Ar moto "Greenovative" šogad 19. jūlijā tajā piedalījās arī Latvijas runātāji, dalību organizēja Latvijas vēstniecības Somijā un Latvijas institūts. LHEI pārstāvēja vadošā pētniece, direktore Anda Ikauniece. Vairāk par pasākumu http://www.li.lv/…/latvijas-instituts-posas-dalibai-somijas…

20. septembrī Interreg Baltijas jūras reģiona programmas Monitoringa komitejas sanāksme lēmusi par atbalstu projektu pieteikumiem, kuri tika iesniegti 3. projektu konkursā. LHEI bija partneris trijos projektu konsorcijos. Priecājamies, ka  divi no pieteikumiem ir tikuši atbalstīti - FanPLessTic-sea un GRASS. LHEI patlaban strādā četros Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektos. 

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/31-projects-selected-to-further-stimulate-the-development-in-the-baltic-sea-region.html

Kā temperatūra, sāļums, skābekļa koncentrācija un citi faktori maina jūras vidi un tās iemītniekus, 16. jūlijā Latvijas Radio LR1 raidījumā "Zināmais nezināmajā" stāstīja LHEI pētnieks Māris Skudra un zinātniskā asistente Māra Harju. Raidījums dzirdams - http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/baltijas-juras-mainigie-vides-apstakli-liek-mainities-ari-juras-.a106303/

19.-20. septembrī Stokholmā norisinās projekta BONUS BASMATI sanāksme par konfliktiem un sinerģijām jūras telpiskajā plānošanā. Par Latvijas pieredzi sanāksmē informē vadošā pētniece Solvita Strāķe un asistentes v.i. Aurēlija Armoškaite. Vairāk par sanāksmi - http://www.nordregio.org/wp-content/uploads/2018/09/Conflicts-and-Synergies-in-MSP-Workshop_programme.pdf

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 17. jūlijā Bernātos, jauniešu vasaras nometnē  “Sārtaļģes Furcellaria lumbricalis un zemūdens pļavu loma Baltijas jūras ekosistēmā”, stāsta par sārtaļģes lomu jūras ekosistēmā kontekstā ar zivju krājumu palielināšanos/samazināšanos. Nometni rīko Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola. Šis ir jau otrais gads, kad LHEI sadarbojas ar skolas organizēto nometni par jūras ekoloģijas jautājumiem.

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.