Jaunumi

Latvijas Hidroekoloģijas institūta un Eiropas Komisijas Vienotā pētniecības centra (Joint Research Centre) sadarbības ietvaros 10.-12. jūlijā institūtā viesojās Jūras optikas laboratorijas darbinieks Lukašs Jankovskis (Lukasz Jankowski). Vizītes laikā Lukašs kopā ar LHEI komandu - Ati Labuci, Māri Skudru un Miku Papirti - uzstādīja TriOs radiometru sistēmu uz kuģa "Mare" (attēlos) un sniedza daudz vērtīgu norādījumu sistēmas izmantošanai. Radiometru sistēmas izmantošana tajās reizēs, kad LHEI dodas braucienos ar "Mari", dos iespēju veikt gaismas izkliedes mērījumus un iegūt datus satelītu produktu pielāgošanai jūras vides vērtējumiem.

LHEI darbinieki turpina iepazīstināt jauniešus ar Baltijas jūru ārpusinstitūta pasākumos - 11. jūlijā Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskolas talantīgo biologu nometnē "Mytilus edulis" Nīcas novadā. Būs lekcijas un praktiskie darbi ar paraugu ievākšanu un savāktā aplūkošanu mikroskopos. Vairāk par nometni - http://15vsk.liepaja.edu.lv/talantigo-biologu-diennakts-nometne-mytilus-edilis-2017/

LHEI komanda 10 cilvēku sastāvā 10. jūlijā iepazīstina Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes studentus ar Baltijas jūras ekosistēmu in situ - Jūras pētījumu dienā Kolkā, fakultātes prakses bāzē. Programmā gan planktons, gan bentoss, gan Baltijas jūras funkcionēšana kopumā. Rīgā palicēji novēl ieinteresētus klausītājus!

Mirklis jāķer kaut brīvdienā! LHEI darbinieki gliemeņu audzēšanas vietas apsekošanu - nirstot un ievācot paraugus - veica svētdien, 9. jūlijā, kad pēc vairāk kā 3 nedēļu gaidīšanas laika apstākļi bija labvēlīgi darbu veikšanai. Interreg projekta "Baltic Blue Growth" ietvaros uzstādītā mākslīgā substrāta ziemeļu ēdamgliemenes (Mytilus edulis) audzēšanai apsekojumi paredzēti šogad vēl 2 reizes - augustā un oktobrī.

Jūnijā Latvijas Hidroekoloģijas institūtā turpināta aktīva lauku darbus sezona. Sešos dažāda ilguma komandējumos veikti novērojumi un ievākti paraugi četriem projektiem - Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projektā "BALMAN", LVAFA projektā "Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai", LVAFA projektā "Pelaģisko indikatoru izstrāde LV jūras ūdeņu vides stāvokļa novērtējumam" un VPP EVIDEnT 1.1. projektā.

Jūnija beigās LHEI uzsācis darbību Igaunijas - Latvijas programmas projektā "Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga - GURINIMAS", pirmie uzdevumi iekļauj iespējamo slāpekļa datu avotu noskaidrošanu.

Latvijas-Lietuvas-Taivānas sadarbības projekta BALMAN darba ietvaros LHEI kopīgi ar Klaipēdas Universitāti organizējis braucienu - sanāksmi pa Baltijas jūras ostām projekta dalībniekiem no 16.-21. jūnijam. Brauciena maršruts no Varnemindes Vācijā uz Klaipēdu, izmantojot jahtu "Brabander" (http://apc.ku.lt/en/index.php/fleet-and-field-research-laboratory/). No LHEI braucienā piedalās vadošās pētnieces Solvita Strāķe un Ingrīda Puriņa, zinātniskās asistentes Ieva Bārda un Ieva Putna-Nīmane. Vēlam ne pārāk stipru ceļavēju un radošu garu sanāksmē!
No 9. līdz 15. maijam 10 LHEI darbinieki veic jūras vides monitoringa novērojumus un paraugu ievākšanu pavasara sezonas reisā Baltijas jūrā un Rīgas līcī. Krastā palicēji no sirds vēl labu laiku!
Reiss tiek veikts ar Tallinas Tehniskās universitātes kuģi "Salme" - vairāk te
LHEI direktore Anda Ikauniece 12.un 13. jūnijā piedalās sadarbības tīkla "SUBMARINER Network" dalībnieku sanāksmē Berlīnē. Sanāksmes darba kārtībā sadarbības tīkla stratēģijas apspriešana, jaunas projektu ideju finansēšanas iespējas, veicamie darbi otrās SUBMARINER konferences BetteroffBlue rīkošanai Berlīnē, 27.-28. septembrī. LHEI ir atbildīgs par vienu no konferences paralēlajām sesijām.

LHEI vadošie pētnieki Ingrīda Puriņa un Juris Aigars 2.-4. maijā Korsorā, Dānijā, piedalās projekta "Baltic Blue Growth" partneru sanāksmē. Sanāksmes laikā paredzēts apspriest arī gatavošanos zinātniskajai konferencei, kura notiks 27.-28.septembrī Berlīnē. Vairāk par konferenci - https://www.submariner-network.eu/news/general-news/232-better-off-blue

No 12. līdz 16. jūnijam astoņi Latvijas Hidroekoloģijas institūta darbinieki piedalās 11. Baltijas jūras zinātnes kongresā Rostokā, Vācijā. Kongress ir lielākais multidisciplinārais zinātniskais pasākums Baltijas jūras reģionā, kas notiek reizi divos gados. Šoreiz institūta zinātniskās darbības rezultāti atspoguļoti stenda referātos:

 • Solvita Strāķe, Madara Alberte-Habermane, Ieva Bārda, Māra Harju, Vadims Jermakovs (p.m.), Monta Grudcina, Astra Labuce, Viktors Pērkons, Ieva Putna-Nīmane. Do non-indigenous species monitoring methods/strategy optimization is possible? Example from the in the eastern Baltic Sea ports monitoring results.
 • Ieva Bārda. PHYTOPLANKTON MONITORING OF NON-INDIGENOUS SPECIES IN THE THREE MAIN PORTS OF LATVIA.
 • Māra Harju, Madara Alberte-Habermane, Agnija Skuja, Monta Grudcina, Atis Labucis. NON-INDIGENOUS SPECIES IN THE BALTIC SEA: FOULING STUDIES AND NEW RECORDS IN LATVIAN PORTS.
 • Iveta Jurgensone, Ieva Bārda. The seasonal structure of phytoplankton community in the Gulf of Riga in 2016.
 • Maija Viška, Katri Pindsoo (Department of Cybernetics at Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia). Sea level rise and its impact on sediment dynamics along the south-eastern Baltic Sea coast.
 • Juris Tunēns, Rita Poikāne, Lauma Buša (Latvijas Universitāte). Reconstruction of Food Web Throphic Positions and Levels in the River-Sea Transitional Zone of the Gulf of Riga Using Stable C and N Isotope Ratio Masspectrometry.
 • Ieva Putna-Nimane, and Solvita Strāķe. Human pathogen detection accord to IMO Ballast Water Management Convention in three main port of Latvia.

Vairāk par kongresu - https://www.io-warnemuende.de/bssc2017-home.html

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 24.-27. aprīlī piedalās starptautiskajā darba grupā, kuras uzdevums ir veikt Baltijas jūras vides integrētos novērtējumus - ICES/HELCOM Working Group on Integrated Assessments of the Baltic Sea (WGIAB). Šogad grupas sanāksme notiek Lisabonā. Vairāk informācijas par grupu - http://ices.dk/community/groups/Pages/WGIAB.aspx

Savukārt LHEI pētniece Maija Viška šonedēļ piedalās LVĢMC un EUMETSAT sadarbībā organizētajos kursos par jūras procesu analīzi, izmantojot attālināti iegūtus datus - "Operational Marine Surface Analysis using EUMETSAT's Copernicus Marine Data Stream". Ļoti noderīgi, ņemot vērā nelielo datu daudzumu, ko patlaban nodrošina konvencionālās metodes. Vairāk par kursiem - http://www.meteo.lv/jaunumi/noderigi/eumetsat-sadarbiba-ar-lvgmc-organize-macibu-kursus-specialistiem-kas-p?id=1490&cid=106

LHEI direktore Anda Ikauniece 25.-26. aprīlī Malmē piedalās projekta "Smart Blue Regions" partneru sanāksmē. Ir pagājis gads kopš projekta uzsākšanas, tāpēc sanāksmē tiek apspriests gan sasniegtais, gan turpmākie uzdevumi. LHEI projektā šis gads būs aktīvākais lauka darbu un datu analīzes posms. https://www.submariner-network.eu/index.php/projects/smartblueregions

Latvijas Hidroekoloģijas institūtā maijs ir bijis aktīvu lauka darbu mēnesis.
Papildus jūras monitoringa sezonas reisam, ekspedīcijas uzsāktas arī valsts pētījumu programmas EVIDEnT 2.1. projektā "Svešo sugu sastopamība Baltijas jūras ostās", apsekojot Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas.
Turpināta primārās produkcijas, stabilo izotopu, zivju un nektobentosa paraugu ievākšana EVIDEnT 1.1. projekta ietvaros barības ķēžu pētījumiem.
Iesākti pētījumi arī Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projektā "Puzes ezera ekoloģiskā stāvokļa izpēte un rekomendāciju izstrāde tā uzlabošanai".
20. aprīlī LHEI projektā "Smart Blue Regions" uzsāk lauku darbu posmu pētījumam par jūras resursu ilgtspējīgu un inovatīvu izmantošanu. Attēlos redzamās auklas tiks izvietotas jūrā pie Zvejniekciema un Lapmežciema, lai noskaidrotu, vai uz tām nosēdīsies un augs daudzveidīgās sēdgliemenes Dreissena polymorpha. Gliemenes barojas, filtrējot ūdeni un tādējādi uzlabo jūras ūdens kvalitāti, samazinot daļiņu daudzumu, palielinot caurspīdību.

No 30. maija līdz 2. jūnijam LHEI pētniece Maija Viška un trīs LHEI zinātniskie asistenti - Astra Labuce, Atis Labucis un Natālija Suhareva piedalās 3. jauno zinātnieku konferencē Pusanā, Korejā ar mutiskajiem referātiem. Novēlam veiksmīgu uzstāšanos un lepojamies ar Maiju kā konferences zinātniskās komitejas locekli!

Vairāk par konferenci - http://meetings.pices.int/meetings/international/2017/early-career/2017-ECS-Brochure.pdf

LHEI zinātniskais asistents Māris Skudra 10.-13. aprīlī piedalās EMODnet Ingestion projekta sanāksmē Limasolā, Kiprā. LHEI ir viens no 160 datu iesniedzējiem EMODnet datu portālā. Vairāk informācijas - https://www.emodnet-ingestion.eu/about
Projekta "Baltic Blue Growth" ietvaros LHEI organizējis mākslīga substrāta - virvju instalācijas - izgatavošanu, lai eksperimentālā veidā noskaidrotu parastās ēdamgliemenes Mytilus trossulus kāpuru nosēšanās un augšanas rezultātus. Kopš 23. maija mākslīgais substrāts izvietots Baltijas jūras piekrastē pie Pāvilostas (shēma attēlā). Ceram, ka gliemenēm patiks!

Lielāka bilde te
LHEI vadošās pētnieces Maija Balode, Ingrīda Puriņa un Solvita Strāķe, kā arī asistentes Ieva Bārda un Ieva Putna-Nīmane 5.-6. aprīlī piedalās seminārā "Building Ocean Literacy - The ResponSEAble way. Connecting Europeans to their seas", kas notiek Jūrmalā, viesnīcā "Hotel Jūrmala SPA". Semināru organizē Baltijas Vides forums Eiropas Komisijas programmas "Apvārsnis 2020" projekta ResponSEAble darba ietvaros (http://www.bef.lv/index.php?id=157).

24. maijā kā finansējami apstiprināti Interreg Baltijas jūras programmas 2014.-2020. gadam 2. projektu konkursa projekti, kā arī "Seed Money" programmas projekti. Prieks, ka Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir partneris apstiprinātajā projektā CWPharma un vadošais partneris "Seed Money" apstiprinātajā projektā MSPDAT.

Vairāk informācijas:

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/39-new-projects-selected-to-further-boost-baltic-sea-region.html

http://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/25-seed-money-projects-selected-to-support-eu-strategy-for-the-baltic-sea-region.html

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 3.-8. aprīlī Sanktpēterburgā piedalās HELCOM fitoplanktona ekspertu grupas (PEG) sanāksmē kā grupas vadītāja. PEG darbojas kopš 1991. gada un ir galvenais forums Baltijas jūras fitoplanktona analīžu veicējiem jūras monitoringa ietvaros. Novēlam ražīgu darbošanos! Vairāk par grupu - http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/phytoplankton/

LHEI pētniece Rita Poikāne 17.-19. maijā Triestē piedalās projekta EMODnet Chemistry 3 uzsākšanas sanāksmē. Projekts uzsākts 2009. gadā un šogad tas darbojas jau 3. posmā, aptverot 45 jūras pētniecības institūcijas. Šajā posmā īpaša uzmanība tiks veltīta jūrā sastopamo un izskaloto atkritumu (marine litter) datu uzskaitei. Vairāk par projektu - http://www.emodnet-chemistry.eu/

Kopsavilkums par marta notikumiem LHEI:

- LHEI darbinieki piedalījušies sešās projektu un darba grupu sanāksmēs ārpus LHEI;

- veikti divi paraugu ievākšanas braucieni Rīgas līcī un divi - Daugavā un Ķīšezerā VPP EVIDEnT ietvaros;

- 3 LHEI darbinieki - Astra Labuce, Atis Labucis un Natālija Suhareva - saņēmuši apstiprinājumu tēžu pieņemšanai un tādējādi arī organizatoru finansējumam braucienam uz ICES/PICES 3. jauno zinātnieku konferenci 30.05-02.06.17. Pusanā, Korejā. Priecājamies arī par Dr. Maijas Viškas aktīvo līdzdalību konferences zinātniskās vadības komitejā!

Vairāk par konferenci - http://meetings.pices.int/meetings/international/2017/early-career/program

LHEI pārstāve Anda Ikauniece par cūkdelfīniem, kuru nav, LNT 16.maija raidījumā "900 sekundes" - http://skaties.lv/
LHEI vadošais pētnieks Juris Aigars 30.martā piedalās Pāvilostā organizētajā reģionālajā sanāksmē projektam "Baltic Blue Growth" par gliemeņu audzēšanu Baltijas jūrā. http://www.kurzemesregions.lv/news/511

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 15.-17. maijā Upsalā piedalās HELCOM grupas State&Conservation 6. sanāksmē kā Baltjas jūras Fitoplanktona ekspertu grupas (PEG) vadītāja ar ziņojumu par PEG darbu. Vairāk par sanāksmi https://portal.helcom.fi/meetings/STATE%20-%20CONSERVATION%206-2017-412/default.aspx

 

22.marts.  Kopš 1986. gada Baltijas jūras reģionā tiek atzīmēts kā Baltijas jūras diena, atspoguļojot gan Baltijas jūras vides problēmas, gan Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību problēmu risināšanā. Baltijas jūras dienas ietvaros 22. martā LNT raidījumā "900 sekundes" par Baltijas jūru, tās iemītniekiem un citām problēmām runā LHEI vadošās pētnieces Solvita Strāķe un Anda Ikauniece - http://skaties.lv/…/baltijas-jura-paradas-arvien-vairak-sv…/

Ciešākie sadarbības partneri

 • Latvijas Universitāte

 • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

 • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

 • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.