Jaunumi

20. martā Latvijas Hidroekoloģijas institūts uzsāka lauku darbu sezonu Valsts pētījumu programmas EVIDEnT 1.1. projekta ietvaros - paraugu ievākšanu Rīgas līcī ar Valsts vides dienesta kuģi "Mare".

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 15. martā Helsinkos piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par jūras bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu. Projekta uzdevums ir pabeigt visaptverošo Baltijas jūras vides novērtējumu un darba ietvaros tiek organizēti semināri ekspertiem par atsevišķām novērtējuma tēmām - eitrofikāciju, bioloģisko daudzveidību, piesārņojošām vielām, slodzēm un ietekmēm. Vairāk informācijas - http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/spice

LHEI pētniece Iveta Jurgensone 14. martā Helsinkos piedalās HELCOM projekta SPICE seminārā par eitrofikācijas novērtēšanu. Projekta uzdevums ir pabeigt visaptverošo Baltijas jūras vides novērtējumu un darba ietvaros tiek organizēti seminār ekspertiem par atsevišķām novērtējuma tēmām - eitrofikāciju, bioloģisko daudzveidību, piesārņojošām vielām, slodzēm un ietekmēm. Vairāk informācijas - http://www.helcom.fi/helcom-at-work/projects/spice
LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe 10. martā Briselē piedalās Eiropas Komisijas darba grupas par labu jūras vides stāvokli (WG GES) sanāksmē. Divreiz gadā notiekošās sanāksmes vērstas uz metodoloģisku un konceptuālu jautājumu risināšanu Jūras stratēģijas pamatdirektīvā noteiktā mērķa - labs jūras vides stāvoklis Eiropas jūrās 2020. g. - sasniegšanai.
9.martā direktore Anda Ikauniece piedalās Eiropas Komisijas rīkotā ieinteresēto pušu un ekspertu sanāksmē par jūras vides un monitoringa tehnoloģijām. Sanāksmes mērķis ir izprast Baltijas jūras reģionam nepieciešamos attīstības virzienus tehnoloģiju sfērā, t.s. "Baltic Blue Growth Agenda" ietvaros. Vairāk informācijas par šo EK aktivitāti - https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/content/sustainable-blue-growth-baltic-sea-region_en
9.martā LHEI, kā vadošais partneris, rīko Valsts pētījumu programmas EVIDEnT partneru sanāksmi pēdējā darba posma - 2017. un 2018.g. sākuma - jautājumu apspriešanai. Vairāk informācijas par programmu www.evident-vpp.lv
LHEI direktore Anda Ikauniece 5.-6.decembrī piedalās sadarbības tīkla "SUBMARINER Network" partneru sanāksmē Berlīnē. "SUBMARINER Network" mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un inovatīvu Baltijas jūras izmantošanas veidu attīstību. LHEI ir sadarbības tīkla partneri kopš 2014. gada. Vairāk par "SUBMARINER Network" - http://www.submariner-network.eu

LHEI apkopojis savas aktualitātes februārī:

- 10. februārī vadošā pētniece Solvita Strāķe ar referātu par jūras biotopu izpētes jaunākajiem rezultātiem uzstājās projekta "Virzība uz saskaņotību un pārrobežu risinājumiem Baltijas jūras telpiskajos plānojumos (Baltic SCOPE)" noslēguma seminārā, vairāk informācijas - http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=23713

- 17. februārī sāka darboties LHEI mājas lapas jaunā versija;

- februāra pēdējā nedēļā pētniece Maija Viška un zinātniskie asistenti Māris Skudra un Atis Labucis sekmīgi piedalījušies Eiropas Meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācijas (EUMETSAT) rīkotajos mācību kursos "Jūras virsmas analīze, izmantojot Copernicus datu kopas" un ieguvuši attiecīgus sertifikātus par kursu sadaļu nokārtošanu

- 28. februārī vadošā pētniece, direktore Anda Ikauniece piedalījās Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Smart Blue Regions" darba grupas sanāksmē par reģionu sadarbības virzienu noteikšanu. Galvenie jautājumi sanāksmē bija identificēt viedās specializācijas sfēras, kuras aktuālas Baltijas jūras reģioniem un izvēlēties metodes sadarbības veicināšanai.

No 29. novembra līdz 1. decembrim LHEI organizē Eiropas Komisijas Horizon 2020 ietvarprogrammas projekta "SeaDataCloud" uzsākšanas sanāksmi. Projekta koordinators - Francijas jūras pētījumu institūts IFREMER, projektā ir 56 partneri.
Projekta uzdevumi ir jūras vides novērojumu datu apkopošana, kvalitātes kontrole un datu produktu veidošana.
SeaDataCloud turpina iepriekšējo ietvarprogrammu projektu SeaDataNet un SeaDataNet 2 iesāktos darbus jūras novērojumu datu infrastruktūras izveidē, uzlabošanā un papildināšanā.
Vairāk - http://www.seadatanet.org/Overview/News
Kopā ar partneriem - Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru, institūtu "Silava", LLU, Igaunijas Vides ministriju un Tallinas Tehnisko universitāti - LHEI varēs strādāt pie Rīgas līcī nonākošo slāpekļa savienojumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošanas. Projekta pieteikums ar nosaukumu "Integrated Nitrogen Management System for the Gulf of Riga - GURINIMAS" apstiprināts finansējuma saņemšanai Interreg Igaunijas - Latvijas programmā.
Vairāk
LHEI vadošā pētniece Ingrīda Puriņa 30. novembrī un 1. decembrī piedalās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam projekta "Smart Blue Regions" partneru sanāksmē. Projekts veltīts Baltijas jūras reģionu attīstības iespējām, inovatīvi izmantojot jūras un piekrastes resursus, kā arī veicinot sadarbību reģionā. Sanāksmes dienas kārtībā reģionu pašreizējo plānu un stratēģiju apskats. Vairāk par projektu http://www.submariner-network.eu/index.php/projects/smartblueregions
LHEI kopā ar partnerinstitūcijām ir saņēmis konceptuālu VASAB un HELCOM atbalstu projekta pieteikuma gatavošanai EUSBSR Seed Money Facility programmā par jūras telpiskajai plānošanai nepieciešamo datu infrastruktūru. LHEI direktore Anda Ikauniece 18.janvārī piedalās seminārā par pieteikumu gatavošanu, kuru projektu vadošajiem partneriem organizē Baltijas jūras reģiona programma. Vairāk informācijas www.interreg-baltic.eu

Institūta vadošā pētniece Solvita Strāķe Radio SWH Zinātnes minūtē - http://www.radioswh.lv/raidijumi/zinatnes-minute/, valsts pētījumu programmu publicitātes ietvaros

LHEI vadošā pētniece Solvita Strāķe un zinātniskā asistente Sandra Sprukta 17. janvārī piedalās Eiropas Savienības mājā notiekošajā valsts, nevalstisko organizāciju, pašvaldību, mācību iestāžu pārstāvju un dažādu ekspertu diskusiju forumā, lai pārrunātu Latvijas mēroga platformas izveidi par ekosistēmu pakalpojumu pieejas jautājumiem. Forumu rīko Dabas aizsardzības pārvalde un Baltijas vides forums, vairāk informācijas.

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.