Noslēgtie iepirkumi

28.10.2019.
Zinātniski pētnieciskā kuģa īre 4
Pielikumi:
Download this file (LHEI-2019-8_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx)LHEI-2019-8_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx[Nolikums]69 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx)LHEI-2019-8_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx[Nolikums]69 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Pielik Nr.2._Tehn. specifikac.docx)LHEI-2019-8_Pielik Nr.2._Tehn. specifikac.docx[Tehniskā specifikācija]54 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Pielik Nr.1._Pieteik.docx)LHEI-2019-8_Pielik Nr.1._Pieteik.docx[Pieteikums]19 kB
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 8 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 8 EIS-a.doc[Paziņojums par infomacijas ievietoš.8 EIS ā]49 kB
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 8 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 8 EIS-a.doc[Paziņojums par infomacijas ievietoš.8 EIS ā]49 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Protok.3.Lem.Izraksts.pdf)LHEI-2019-8_Protok.3.Lem.Izraksts.pdf[Lēmums]119 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Protok.3.Lem.Izraksts.pdf)LHEI-2019-8_Protok.3.Lem.Izraksts.pdf[Lēmums]119 kB
Download this file (Iepirkuma proceduras zinojums1.docx)Iepirkuma proceduras zinojums1.docx[Proceduras zinojums 1]36 kB
Download this file (Iepirkuma proceduras zinojums1.docx)Iepirkuma proceduras zinojums1.docx[Proceduras zinojums 1]36 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Protok.4._Lem2.Izraksts.pdf)LHEI-2019-8_Protok.4._Lem2.Izraksts.pdf[4. protokols-Lemums 2]102 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Iepirk proced zinoj 2.pdf)LHEI-2019-8_Iepirk proced zinoj 2.pdf[Proceduras zinojums 2]548 kB
Download this file (LHEI-2019-8_Iepirk proced zinoj 2.pdf)LHEI-2019-8_Iepirk proced zinoj 2.pdf[Proceduras zinojums 2]548 kB
08.10.2019.
Zinātniski pētnieciskā kuģa īre 3.
Pielikumi:
Download this file (LHEI-2019-7_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx)LHEI-2019-7_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx[Nolikums]69 kB
Download this file (LHEI-2019-7_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx)LHEI-2019-7_Nolikums_Kuga ire monit EIS.docx[Nolikums]69 kB
Download this file (LHEI-2019-7_Pielik 2._Tehn. specifikac.docx)LHEI-2019-7_Pielik 2._Tehn. specifikac.docx[Tehniskā specifikācija]54 kB
Download this file (LHEI-2019-7_Pielik 1._Pieteik.docx)LHEI-2019-7_Pielik 1._Pieteik.docx[Pieteikums]19 kB
Download this file (LHEI-2019-7_Pielik 1._Pieteik.docx)LHEI-2019-7_Pielik 1._Pieteik.docx[Pieteikums]19 kB
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 4 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 4 EIS-a.doc[Paziņojums par infomacijas ievietoš.7 EIS ā]49 kB
27.05.2019.
Zinātniski pētnieciskā kuģa īre 2
Pielikumi:
Download this file (LHEI-2019-3_Pazinojums.pdf)LHEI-2019-3_Pazinojums.pdf[Paziņojums par infomacijas ievietoš.3 EIS ā]109 kB
Download this file (IepirkumaProced Zinoj.pdf)IepirkumaProced Zinoj.pdf[Iepirkuma procedūras ziņojums]436 kB
12.04.2019.
Datu apkopošana un novērtējuma sagatavošana "ekosistēmas pakalpojumu" sociālekonomiskajam novērtējumam
Pielikumi:
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 5A EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 5A EIS-a.doc[Paziņojums par infomacijas ievietoš.5A EIS ā]49 kB
Download this file (DU LHEI-2019-5A_LemIzraksts.pdf)DU LHEI-2019-5A_LemIzraksts.pdf[Lēmuma izraksts]166 kB
Download this file (DU LHEI-2019-5A_Iepirk.ProcedZinoj.pdf)DU LHEI-2019-5A_Iepirk.ProcedZinoj.pdf[Iepirkuma procedūras ziņojums]480 kB
Download this file (DU LHEI-2019-5A_Ligums.pdf)DU LHEI-2019-5A_Ligums.pdf[Līgums]886 kB
11.04.2019.
Datu apkopošana un novērtējuma sagatavošana "Ekosistēmas pakalpojumu" sociālekonomiskajam novērtējumam
Pielikumi:
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 5 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 5 EIS-a.doc[Pazinojums]49 kB
29.03.2019.
FTIR spektrometra piegāde
Pielikumi:
Download this file (LHEI 2019-4_Nolikums-FTIR spektrometra iegade.doc)LHEI 2019-4_Nolikums-FTIR spektrometra iegade.doc[Nolikums]146 kB
Download this file (LHEI-2019-4_Pielik Nr1._Pieteik.docx)LHEI-2019-4_Pielik Nr1._Pieteik.docx[Pieteikums]19 kB
Download this file (LHEI 2019-4_Pielik 2._Tehniska specifikac.docx)LHEI 2019-4_Pielik 2._Tehniska specifikac.docx[Tehniskais piedāvājums]24 kB
Download this file (LHEI-2019-4_Pielik Nr3._Fin.piedav.docx)LHEI-2019-4_Pielik Nr3._Fin.piedav.docx[Finanšu piedāvājums]21 kB
Download this file (LHEI-2019-4_Pielik Nr5_Apliecin. par pieredzi.docx)LHEI-2019-4_Pielik Nr5_Apliecin. par pieredzi.docx[Apliecinājums par pieredzi]13 kB
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 4 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 4 EIS-a.doc[Paziņojums par infomacijas ievietoš.4 EIS ā]48 kB
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 4 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 4 EIS-a.doc[Paziņojums par infomacijas ievietoš.4 EIS ā]48 kB
Download this file (LHEI-2019-4_Pielik Nr4_Liguma proj.docx)LHEI-2019-4_Pielik Nr4_Liguma proj.docx[Līguma projekts]32 kB
Download this file (Iepirkuma proceduras zinojums(4).pdf)Iepirkuma proceduras zinojums(4).pdf[Iepirkuma procedūras ziņojums]429 kB
19.02.2019.
Zin. pētn kuģa īre LHEI lauku darbu izpildei (LHEI 2019-2)
Pielikumi:
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 2019-2 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 2019-2 EIS-a.doc[Pazinojums]48 kB
Download this file (Iepirkuma proceduras zinojums.docx)Iepirkuma proceduras zinojums.docx[Iepirkuma procedūras ziņojums]36 kB
07.02.2019
Okeanogrāfisko mērierīču piegāde 2 (LHEI 2019-1)
Pielikumi:
Download this file (Pazinojums par informac ievietos 2 EIS-a.doc)Pazinojums par informac ievietos 2 EIS-a.doc[Pazinojums]48 kB
Download this file (Iepirk.proceduras zinoj.pdf)Iepirk.proceduras zinoj.pdf[Iepirkuma proced. pazinojums]618 kB
Download this file (LHEI-2019-1_LigumsHidrolab 2.dala.pdf)LHEI-2019-1_LigumsHidrolab 2.dala.pdf[Līgums 2. daļa]2087 kB
Download this file (LHEI-2019-1_ProtokNr4_Vertes 1d.pdf)LHEI-2019-1_ProtokNr4_Vertes 1d.pdf[4. protokols]1366 kB
Download this file (LHEI-2019-1_ProtokNr3-Lem 2.d.pdf)LHEI-2019-1_ProtokNr3-Lem 2.d.pdf[Protokols Nr.4 Lem 2.d]2424 kB
Download this file (LHEI-2019-1_Iepirk proced zinoj_Hidrolab1d.pdf)LHEI-2019-1_Iepirk proced zinoj_Hidrolab1d.pdf[Iepirkuma proced. pazinojums ]712 kB
Download this file (LHEI-2019-1_LigumsHidrolab1 1.dala.pdf)LHEI-2019-1_LigumsHidrolab1 1.dala.pdf[Ligums 1.dala]254 kB
18.12.2018.

Divu tematisko jūras filmu izveide
Pielikumi:
Download this file (LHEI-2018-9_Izraksts Protok Nr2-Lem.pdf)LHEI-2018-9_Izraksts Protok Nr2-Lem.pdf[Lemuma izraksts]155 kB
Download this file (NOTEIKUMI_LHEI_2018_9.docx)NOTEIKUMI_LHEI_2018_9.docx[Noteikumi]74 kB
Download this file (LHEI-2019-9_Ligums-K2 PRODUCTION.pdf)LHEI-2019-9_Ligums-K2 PRODUCTION.pdf[Līgums]899 kB
15.11.2018.
Okeanogrāfisko mērierīču piegāde(LHEI 2018/7) - visa informācija par iepirkumu - www.eis.gov.lv.
Pielikumi:
Download this file (IepirkumaProcedurasZinjojums.pdf)IepirkumaProcedurasZinjojums.pdf[Iepirkuma procedūras ziņojums]419 kB
Download this file (IepirkumaProcedurasZinjojums.pdf)IepirkumaProcedurasZinjojums.pdf[Iepirkuma procedūras ziņojums]419 kB
25.10.2018.
Zinātnisko mēriekārtu piegāde 2
Pielikumi:
Download this file (LHEI-2018-8_Nolikums-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc)LHEI-2018-8_Nolikums-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc[Nolikums]196 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Pielik 1._Pieteik (8).docx)LHEI-2018-8_Pielik 1._Pieteik (8).docx[Pieteikums]19 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Liguma proj (8).docx)LHEI-2018-8_Liguma proj (8).docx[Līguma projekts]29 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Pielik 2.1_Tehn.specifikac-1.dala (8).doc)LHEI-2018-8_Pielik 2.1_Tehn.specifikac-1.dala (8).doc[Tehniskā specifikācija 1. daļa]90 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Pielik 2.2._Tehn.specifikac-2.dala (8).doc)LHEI-2018-8_Pielik 2.2._Tehn.specifikac-2.dala (8).doc[Tehniskā specifikācija 2. daļa]62 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Pielik 2.3_Tehn.specifikac-3.dala (8).doc)LHEI-2018-8_Pielik 2.3_Tehn.specifikac-3.dala (8).doc[Tehniskā specifikācija 3. daļa]68 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Pielik 3._Fin.piedav (8).docx)LHEI-2018-8_Pielik 3._Fin.piedav (8).docx[Finanšu piedāvājums]21 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Pielik 5._Apliec. par pieredzi (8).docx)LHEI-2018-8_Pielik 5._Apliec. par pieredzi (8).docx[Apliecinājums par pieredzi]13 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Nolikums 2.versija-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc)LHEI-2018-8_Nolikums 2.versija-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc[Nolikums ar izmaiņām]197 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Nolikums 2.versija-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc)LHEI-2018-8_Nolikums 2.versija-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc[Nolikums ar izmaiņām]197 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Nolikums v051218-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc)LHEI-2018-8_Nolikums v051218-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc[Nolikums, 3.versija, 05.12.2018.grozījumi]198 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Nolikums v051218-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc)LHEI-2018-8_Nolikums v051218-Zinātnisko mēriekārtu iegāde 2 (8).doc[Nolikums, 3.versija, 05.12.2018.grozījumi]198 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Liguma proj (8)v051218.docx)LHEI-2018-8_Liguma proj (8)v051218.docx[Līguma projekts ar 05.12.2018. izmaiņām]31 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Liguma proj (8)v051218.docx)LHEI-2018-8_Liguma proj (8)v051218.docx[Līguma projekts ar 05.12.2018. izmaiņām]31 kB
Download this file (Pazinojums par informacijas ievietosanu EIS-a.pdf)Pazinojums par informacijas ievietosanu EIS-a.pdf[Paziņojums par infomacijas ievietošanu EIS]201 kB
Download this file (Pazinojums par informacijas ievietosanu EIS-a.pdf)Pazinojums par informacijas ievietosanu EIS-a.pdf[Paziņojums par infomacijas ievietošanu EIS]201 kB
Download this file (LHEI-2018-8_ProtokNr 7-Lem izraksts.pdf)LHEI-2018-8_ProtokNr 7-Lem izraksts.pdf[Lemuma izraksts]330 kB
Download this file (LHEI-2018-8_ProtokNr 7-Lem izraksts.pdf)LHEI-2018-8_ProtokNr 7-Lem izraksts.pdf[Lemuma izraksts]330 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Ligums TOC_Armgate.docx)LHEI-2018-8_Ligums TOC_Armgate.docx[Līgums 1. daļa]52 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Ligums TOC_Armgate.docx)LHEI-2018-8_Ligums TOC_Armgate.docx[Līgums 1. daļa]52 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Ligums_Faneks.pdf)LHEI-2018-8_Ligums_Faneks.pdf[Līgums 2. daļa]3047 kB
Download this file (LHEI-2018-8_Ligums_LabochemaLatvija.pdf)LHEI-2018-8_Ligums_LabochemaLatvija.pdf[Līgums 3. daļa]3567 kB
07.09.2018
Zinātnisko mēriekārtu piegāde.
Pielikumi:
Download this file (LHEI-2018-6_Nolikums-Zinātnisko mēriekārtu iegāde.doc)LHEI-2018-6_Nolikums-Zinātnisko mēriekārtu iegāde.doc[Nolikums]195 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Pielik 1._Pieteik.docx)LHEI-2018-6_Pielik 1._Pieteik.docx[Pieteikums]19 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Pielik 2.1_Tehn.specifikac-1.dala.doc)LHEI-2018-6_Pielik 2.1_Tehn.specifikac-1.dala.doc[Tehniskā specifikācija 1. daļa]88 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Pielik 2.2._Tehn.specifikac-2.dala.doc)LHEI-2018-6_Pielik 2.2._Tehn.specifikac-2.dala.doc[Tehniskā specifikācija 2. daļa]79 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Pielik 2.3_Tehn.specifikac-3.dala.doc)LHEI-2018-6_Pielik 2.3_Tehn.specifikac-3.dala.doc[Tehniskā specifikācija 3. daļa]68 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Pielik 3._Fin.piedav.docx)LHEI-2018-6_Pielik 3._Fin.piedav.docx[Finanšu piedāvājums]21 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Liguma proj.docx)LHEI-2018-6_Liguma proj.docx[Līgums proj.]26 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Apliecin. par pieredzi.docx)LHEI-2018-6_Apliecin. par pieredzi.docx[Apliec. par pieredzi]13 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Prot.4-Lēmuma izraksts.pdf)LHEI-2018-6_Prot.4-Lēmuma izraksts.pdf[Lēmuma izraksts]522 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Prot.4-Lēmuma izraksts.pdf)LHEI-2018-6_Prot.4-Lēmuma izraksts.pdf[Lēmuma izraksts]522 kB
Download this file (LHEI-2018-6_Iepirk.proced.zinoj.pdf)LHEI-2018-6_Iepirk.proced.zinoj.pdf[Iepirkuma procedūras ziņojums]399 kB

Ciešākie sadarbības partneri

  • Latvijas Universitāte

  • Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs

  • Nacionālo Bruņoto spēku Jūras spēku flotile

  • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts (BIOR) 

  • ... pārējie.

Kontakti

Voleru iela 4, LV-1007, Rīga.

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Datu aizsardzības speciālists Aleksandra Ivanova: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Šī mājas lapa izmanto Sīkdatnes, apmeklējot to Jūs piekrītat to izmantošanai.